สมาคมเรียวกังแห่งอัตสึชิโอะออนเซ็น

สัมผัสกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกฮิเมะซายูริ


  • LANGUAGES JAPANESE
  • LANGUAGES ENGLISH
  • LANGUAGES TRADITIONAL CHINESE
  • LANGUAGES SIMPLIFIED CHINESE

ดินแดนแห่งดอกฮิเมะซายูริและหมู่บ้านออนเซ็น

ออนเซ็น

ประวัติศาสตร์ของอัตสึชิโอะออนเซ็น

แผนที่ของอัตสึชิโอะออนเซ็น

ว่ากันว่าเมื่อ 700 ปีก่อน พระสมณศักดิ์สูงนามว่า คูไค (คูไค-โชนิน) ได้สร้างวัดวาอารามขึ้นในเขตพื้นที่ของ
อัตสึชิตะออนเซ็น จากนั้น ในปีค.ศ.1375 ซึ่งเป็นปีแรกของช่วงปีเท็นจุ พระอาจารย์เซนที่ชื่อ เก็นโน (เก็นโน
-เซ็นชิ) ก็เป็นผู้บุกเบิกค้นพบออนเซ็นในเขตพื้นที่แห่งนี้

พระอาจารย์เซน เก็นโน ได้ทำการสร้างวัดใหม่ขึ้นจากการบูรณะซ่อมแซมวัดเก่าที่เหลือเพียงซากปรักหักพัง ซึ่งวัดใหม่นั้นก็คือวัดจิเก็นจิแห่งนิกายโซโตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี วัดดังกล่าวยังได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นสำนึกปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญตนในป่าเขาอีกด้วย

มีตำนานหลายตำนานที่อ้างถึงการค้นพบบ่อน้ำแร่ในอัตสึชิโอะออนเซ็น บ้างก็ว่าเทพมังกรเป็นผู้พาพระอาจารย์เก็นโนไปยังจุดที่มีน้ำแร่ไหลออกมาหลังจากที่ท่านได้ให้ศีลให้ทานแก่เทพมังกรที่ประสบความลำบากจากสภาพที่แห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่บางตำนานกลับบอกว่าน้ำแร่ได้ผุดขึ้นมาจากผืนดินหลังจากที่พระอาจารย์เก็นโนโปรดงูยักษ์ตั้งท้องที่มีอาการทุกข์ทรมานให้ทุเลาลง ส่วนอีกตำนานหนึ่งก็เล่าว่ามีน้ำแร่ผุดขึ้นหลังจากที่พระอาจารย์เก็นโนปักไม้เท้าที่ทำจากก้านของต้นอากาสะซึ่งใช้เป็นประจำลงบนพื้นดิน นอกจากนี้ยังมีตำนานที่เล่าว่าแต่เดิม น้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาในเขตพื้นที่แห่งนี้มีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด แต่เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในช่วงปีเคโจ (ระหว่างปีค.ศ.1596-1615) ทำให้น้ำจืดเหือดหายไปจนเหลือแต่น้ำเค็ม

ทั้งนี้ ผู้คนต่างเล่าขานกันว่าไม้เท้าที่พระอาจารย์เซนในยุคสมัยดังกล่าวใช้กันนั้นเป็นไม้เท้าที่ทำจากก้านของต้นอากาสะเหมือนกับที่ตำนานหนึ่งได้กล่าวเอาไว้จริง แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดอยู่ดีว่าตำนานไหนที่เชื่อถือได้จริงจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

แผนที่รูปภาพแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ปัจจุบัน ไม้เท้าที่ทำจากก้านต้นอากาสะของพระอาจารย์เก็นโนยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในวัดจิเก็นจิ เมื่อถึงวันที่ 4 เดือนมกราคมของทุกๆปี ทางวัดจัดงานที่มีพิธีรีตองซึ่งเรียกว่า “นิวโตชิกิ” ในช่วงเวลาก่อนฟ้าสางร่วมกับเหล่าบรรดาพระจากวัดใกล้เคียงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของวัดจิเก็นจิและมีสาธุชนทั้งหมดของวัดเดินทางมาเข้าร่วมงานพิธีที่ด้านหน้าประตูวัดด้วย ในงานพิธีดังกล่าว พระผู้ใหญ่จะทำพิธีชำระล้างและแช่ไม้เท้าของพระอาจารย์เก็นโนด้วยน้ำแร่ออนเซ็นที่ผุดขึ้นมา

น้ำแร่ในอัตสึชิโอะออนเซ็นอุดมไปด้วยแร่ธาตุโซเดียมและแคลเซียมคลอไรด์ นอกจากจะสร้างความอบอุ่นใน
ร่างกายแล้ว ยังมีสรรพคุณพิเศษในการบำบัดโรคสตรี โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง โรคระบบทางเดินอาหาร และ
โรคอื่นๆอีกด้วย
อัตสึชิโอะออนเซ็นยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โคดะคาระโนะยุ” (แหล่งออนเซ็นที่มอบลูกแก้วลูกขวัญให้แก่
สตรีที่ต้องการมีบุตร) ตรงทางเข้าของแหล่งออนเซ็นแห่งนี้จะมีศาลบูชา “พระกษิติครรภโพธิสัตว์ผู้อุปถัมภ์เด็ก”
ตั้งอยู่ ซึ่งก็มีเหล่าบรรดาผู้คนที่สมหวังในเรื่องการมีบุตรหลังแช่น้ำพุร้อนของที่นี่มากราบไหว้ขอบคุณอยู่เสมอ