สมาคมเรียวกังแห่งอัตสึชิโอะออนเซ็น

สัมผัสกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกฮิเมะซายูริ


  • LANGUAGES JAPANESE
  • LANGUAGES ENGLISH
  • LANGUAGES TRADITIONAL CHINESE
  • LANGUAGES SIMPLIFIED CHINESE

ดินแดนแห่งดอกฮิเมะซายูริและหมู่บ้านออนเซ็น

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตสึชิโอะออนเซ็น

อัตสึชิโอะออนเซ็น คือ แหล่งออนเซ็นที่ถูกค้นพบโดย “เก็นโนโอะโช” พระผู้ก่อตั้งวัดจิเก็นจิ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองคิตากาตะในปัจจุบัน พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ถึง 600 ปีนับตั้งแต่ที่มีการเปิดเป็นแหล่งออนเซ็น

จุดเด่นของน้ำพุร้อนของที่นี่คือเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียสและมีส่วนผสมของ
เกลืออยู่มาก สมกับชื่อเรียกที่ว่า อัตสึชิโอะ (“อัตสึ” แปลว่า ร้อน ส่วน “ชิโอะ” แปลว่า เกลือ)
น้ำพุร้อนในอัตสึชิโอะออนเซ็นอุดมไปด้วยแร่ธาตุทั้งโซเดียมและแคลเซียมคลอไรด์ซึ่งสร้าง
ความอบอุ่นภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณพิเศษในการบำบัดโรคสตรี โรคผิวหนัง
อักเสบเรื้อรัง โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคอื่นๆอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ อัตสึชิโอะออนเซ็นจึงเป็นแหล่งน้ำพุร้อนรักษาโรคที่ผู้คนในละแวกพื้นที่ใกล้เคียง
ต่างชื่นชอบและคุ้นเคยมาตั้งแต่นานนม
อัตสึชิโอะออนเซ็นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โคดะคาระโนะยุ” (แหล่งออนเซ็นที่มอบลูกแก้ว
ลูกขวัญให้แก่สตรีที่ต้องการมีบุตร) ตรงทางเข้าของแหล่งออนเซ็นแห่งนี้จะมีศาลบูชา
“พระกษิติครรภโพธิสัตว์ผู้อุปถัมภ์เด็ก” ตั้งอยู่ ซึ่งก็มีเหล่าบรรดาผู้คนที่สมหวังในเรื่องการมี
บุตรหลังแช่น้ำพุร้อนของที่นี่มากราบไหว้ขอบคุณอยู่เสมอ

แหล่งออนเซ็นชานเมืองในดินแดนไอสุแห่งนี้ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้เก่าแก่อายุมากกว่า
100 ปีจะทำให้จิตใจของเหล่าผู้คนที่มาเยือนเปี่ยมไปด้วยความสุขสงบ

熱塩温泉旅館協同組合